Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

ŻYCIE KONSEKROWANE

Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posyłam. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w Prawdzie (J 17, 18-19).

Aby naśladować Jezusa Chrystusa, musimy przede wszystkim posiąść Jego Ducha; to znaczy, wszystkie poruszenia naszej duszy powinny być podobne do poruszeń duszy Jezusa Chrystusa; a to dlatego, abyśmy mogli pójść za Nim w zewnętrznej działalności, która ma być prawdziwym wyrazem naszej wewnętrznej postawy (OOCC III, 38).