Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Prawo Uzupełniające - spis treści

ROZDZIAŁ I: NASZE APOSTOLSTWO
  Artykuł 1. Stowarzyszenie i Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
  Artykuł 2. Główne zadania Stowarzyszenia
  Artykuł 3. Podstawy i metody apostolstwa
  Artykuł 4. Odpowiedzialność za apostolstwo
ROZDZIAŁ II: ŻYCIE KONSEKROWANE
  Artykuł 1. Konsekracja
  Artykuł 2. Przyrzeczenia
    I. Czystość
    II. Ubóstwo
    III. Posłuszeństwo
    IV. Wytrwanie
    V. Wspólnota dóbr
    VI. Duch służby
  Artykuł 3. Życie modlitwy
ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE
  Artykuł 1. Życie wspólnoty
  Artykuł 2. Księża i bracia
  Artykuł 3. Prawo głosu czynnego i biernego
  Artykuł 4. Formacja członków
    I. Wskazania ogólne
    II. Okresy formacyjne
      A. Okres wstępny
      B. Składanie konsekracji
      C. Formacja kandydatów do kapłaństwa
      D. Formacja braci
      E. Stała formacja członków
ROZDZIAŁ IV: STRUKTURA I ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  Artykuł 1. Struktura
  Artykuł 2. Zarząd
    I. Zebrania
      A. Zebrania w ogólności
      B. Zebranie Generalne
      C. Zebranie Prowincjalne
      D. Zebranie Wspólnoty Miejscowej
      E. Komisje
    II. Przełożeni i ich współpracownicy w zarządzaniu
      A. Przełożeni i urzędy
      B. Współpracownicy przełożonych
        1. Radcy
        2. Sekretarze
        3. Administratorzy
        4. Delegaci wyższych przełożonych
    III. Zarząd Generalny
      A. Przełożony Generalny i jego radcy
      B. Współpracownicy w Zarządzie Generalnym
      C. Sekretariaty i komisje
    IV. Zarząd Prowincjalny
      A. Przełożony Prowincjalny i radcy
      B. Współpraca między prowincjami i regiami
    V. Zarząd Wspólnoty Miejscowej
    VI. Komisje pośrednictwa i arbitrażu
  Artykuł 3. Administrowanie dobrami